top of page

Les Belles Dames sans Merci

Welkom op de pagina van Les Belles Dames sans Merci. De voorstelling met Les Belles Dames sans Merci brengt drie dames samen van beide kanten van de taalgrens. De programma’s zijn opgebouwd rond de positie van de vrouw in de kunst. We brengen muziektheatrale voorstellingen die vertrekken vanuit een gedicht, een schilderij, een muziekstuk. 

bottom of page